Pakalpojumi‎ > ‎

Biznesa inteliģences risinājumi

Biznesa inteliģences risinājumi

Ikdienas darba atbalstam noder tie biznesa inteliģences instrumenti, kas atvieglo rutīnas darbu datu apstrādē un informācijas sagatavošanā.
Biznesa attīstībai vitāli nepieciešama ir savlaicīga un kvalitatīva informācija par uzņēmuma darbību, pie kam šo informāciju ir jāpasniedz tādā formā, ka tā palīdz lēmumu pieņemšanai. Varētu teikt, ka tieši šādu uzdevumu risināšanā atklājas biznesa inteliģences patiesā esence.
Piedāvājums
  • BI risinājumu pilna dzīvescikla organizēšana un vadība
  • BI vajadzību analīze
  • BI vīzijas / stratēģijas izstrāde
  • BI ieviešanas plāna izstrāde
  • Tehnoloģiskā risinājuma izvērtēšana un izvēle
  • BI risinājuma izstrāde un ieviešana