Tehnoloģijas‎ > ‎

Biznesa inteliģence

Biznesa inteliģence - kas tas ir?

Biznesa inteliģence (BI) ir informācijas tehnoloģiju nozare, kuras uzdevums ir piegādāt informāciju biznesa lēmumu pieņemšanai. BI risinājumu mērķis ir vienoti aplūkot visu ar konkrēto biznesa jautājumu saistīto informāciju, kas reālā situācijā parasti nozīmē strādāt ar datiem no vairākām sistēmām un datubāzēm, apvienojot atšķirīgus datus kopēju uzdevumu veikšanai. Tas tiek nodrošināts ar dažādu specializētu tehnoloģisko līdzekļu, metodiku un paņēmienu palīdzību. Šis aspekts, ka BI nodarbojas ar vienotu un kontekstuālu esošu datu izmantošanu (kurus ir radījušas un uzkrāj dažādas IT sistēmas un datubāzes) jaunas informācijas iegūšanai, biznesa inteliģenci padara par atsevišķu IT nozari.