BI tehnoloģijas

Biznesa inteliģences tehnoloģijas

BI jomā tirgū ir pieejamas ļoti dažādas tehnoloģijas, pie kam to klāsts ir ļoti plašs un iespējas, kā arī paredzētā nozīmē ir ļoti atšķirīgas. Izvēli apgrūtina apstāklis, ka virkne šo rīku ir specializēti noteiktu biznesa inteliģences uzdevumu veikšanai, citi pārstāv universālu risinājumu kategoriju un piedāvā plašas iespējas līdz pat pilnam BI spektram, bet vēl citi tradicionāli netiek saistīti ar BI nozari, bet gan tiek lietoti kā “parasti”  biroja darba atbalsta un automatizācijas instrumenti. Pie pēdējiem kā galveno ir jāmin Microsoft Excel, kura iespējas tiešām sniedzas līdz nopietna BI rīka funkcionalitātei. Tomēr kā universālam instrumentam arī tam ir savi mīnusi, kamdēļ ir vērts izskatīt specializētu rīku pielietošanu.

Tehnoloģiskie instrumenti atšķiras gan pēc funkcionalitātes, gan jaudas (mērogojamība utt.), gan arī licencēšanas un izmaksu politikas. Tā kā nav universālas receptes, kas vienlīdz derētu visiem uzņēmumiem, konkrētu rīku izvēli ir jāveic, balstoties uz katra uzņēmuma funkcionālajām prasībām, kādas izvirzāmas pret ieviešamo BI risinājumu, lietotāju pieredzi un iemaņām darbā ar datoru, sistēmas attīstības prognozēm, pieejamību, veiktspēju u.c. faktoriem.

Biežāk izmantotie BI tehnoloģiskie instrumenti:
Microsoft Excel, PowerPivot for Excel
Jaspersoft
Talend
QlikView