Ieviešana

Projekts

Veicot BI risinājumu ieviešanu, projekta ietvaros tiek risināti šādi jautājumi:

Metodika

Ļoti veiksmīgāki BI risinājumu izstrādē un ieviešanā sevi ir pierādījuši spējās izstrādes metožu principi jeb Agile development. Tie ietver sekojošus principus:
  • piegāde pa soļiem
  • vienošanās par katru nākamo posmu
  • prototipēšana
  • u.c.